Projekt UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

LUXURY CLINIC STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA ALEKSANDRA LAMPART-ROŻEK
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem Covid-19 poprzez wprowadzenie systemu kompleksowej obsługi pacjentów w zakresie diagnostyki stomatologicznej”.

Celem projektu jest: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej kompleksowej usługi stomatologicznej realizowanej poprzez zakup nowoczesnego tomografu stomatologicznego umożliwiającego diagnostykę innowacyjną na skale regionu.

Projekt dotyczy innowacji nietechnologicznej organizacyjnej i marketingowej

Efekty projektu:

  • zwiększenie konkurencyjności poprzez poprawę jakości świadczonych usług;
  • zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę,
  • zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020;
  • wprowadzenie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań w województwie śląskim.

Wartość projektu: 264 375,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 206 693,54 PLN