Meti Smile 3d

Nasza klinika wyposażona jest od niedawna w pierwszy, innowacyjny Skaner Twarzy 3D MetiSmile Face dla stomatologów.

Scaner MetiSmile 3D pozwala stomatologom, ortodontom i lekarzom medycyny estetycznej na pobranie trójwymiarowego obrazu twarzy pacjenta, który zapewnia dokładne pomiary i dane pomocne w planowaniu leczenia.

Skaner MetiSmile wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do uzyskiwania wysokiej jakości obrazów służących do pokazania pacjentom wizualizacji leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem aby móc przewidzieć jego rezultat.

Skaner posiada czułą kamerę głębi, która wykonuje zdjęcia pacjentom z wielu kątów jednocześnie, potrzebuje tylko 10 sekund, aby zakończyć pobieranie danych o twarzy i skonstruować informacje o twarzy i obraz 3D.

Skaner Twarzy MetiSmile 3D zapewnia precyzyjne pomiary, które mogą poprawić wyniki leczenia z zakresu medycyny estetycznej, ortodoncji, protetyki, chirurgii a tym samym diagnozować i oceniać leczenie bardziej skutecznie.

Może być zintegrowany ze skanerem wewnątrzustnym przez nałożenie skanu uzębienia na skan twarzy.