Nasz sprzęt

 • System CEREC CAD/CAM
 • MetiSmile 3d
 • Tomografia komputerowa 3D
 • Sprzęt do Sedacji wziewnej
 • Unity
 • Sprzęt RTG
 • Mikroskopy i lupy
 • Mikromotor Endodontyczny
 • System do obturacji kanałów korzeniowych
 • Fizjodyspenser
 • Air Flow Master
 • Automatyczny mieszalnik mas
 • Autoklawy
 • Skaler wolnostojący EMS