Projekt UE

WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH I ULEPSZONYCH USŁUG W ZAKRESIE IMPLANTOLOGII I PROTETYKI PRZEZ DENTALSPA CLINIC W ŻORACH PRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

DENTALSPA CLINIC w 2015 roku zrealizowała projekt pn. Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług w zakresie implantologii i protetyki przez DENTALSPA CLINIC w Żorach poprzez zakup innowacyjnego sprzętu

Wartość projektu: 343.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 158.796,29 zł

W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczny, innowacyjny sprzęt do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych, tj.:

Cyfrowy system CEREC, na który składa się zestaw urządzeń (konsola projektowa z kamerą oraz obrabiarka (frezarka)) z system do komputerowego projektowania i wykonywania pełnoceramicznej odbudowy protetycznej, zastępujący pracę ręczną procesem cyfrowym CAD/CAM. Urządzenie pozwala na: skanowanie, projektowania i frezowanie.

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy zostały wprowadzone nowe i ulepszone usługi:
- nowe usługi: implantoprotetyka (chirurgiczne wszczepienie implantu) oraz wykonanie uzupełnienia stałego uzębienia pełnoceramicznego wraz z dostawą na zlecenie innego gabinetu stomatologicznego,
- ulepszona usługa: uzupełnienie stałe uzębienia pełnoceramiczne u pacjenta (wkłady koronowe, korony, korony częściowe, implantokorony, mosty, licówki, łączniki do implantów, etc.).

Stosowanie systemu CEREC w praktyce stomatologicznej powoduje, że prace są projektowane i wytwarzane z wykorzystaniem komputera, a więc jest to proces cyfrowy. Tradycyjny wycisk zastąpiony jest skanowaniem wewątrzustnym za pomocą kamery, natomiast wykonywanie pracy przez technika zastępowane jest frezowaniem na frezarce sterowanej numerycznie. W porównaniu z tradycyjnym procesem, proces cyfrowy jest: szybszy (możliwa jest dentystyka jednej wizyty), bardziej precyzyjny, bezpieczny i komfortowy dla pacjenta, mniej pracochłonny, bardziej ekologiczny. Proces oferowania usług w porównaniu do stanu obecnego charakteryzuje się natychmiastową, dokładną diagnostyką, wysoką precyzją, znacznym zwiększeniem skuteczności, minimalizacji skutków ubocznych oraz koniecznością powtórzenia zabiegu w przyszłości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt UE

WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH I ULEPSZONYCH USŁUG W ZAKRESIE IMPLANTOLOGII I PROTETYKI PRZEZ DENTALSPA CLINIC W ŻORACH PRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Beneficjenta: DENTAL SPA Aleksandra Lampart - Rożek Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przez DENTAL SPA w Żorach

Wartość projektu: 200.001,96 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL: 111.112,20 zł

DENTAL SPA Aleksandra Rożek realizowała projekt pn. Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przez DENTAL SPA w Żorach.

W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczny, innowacyjny sprzęt do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych, tj.: unit stomatologiczny – 1 szt., mikroskop – 1 szt., panorama (RTG panoramiczne) – 1 szt. W efekcie realizacji projektu poszerzona została w znaczny sposób oferta usługowa firmy, pojawiła się możliwość wykonywania nowoczesnych zabiegów i porad. Jednocześnie nastąpiła poprawa komfortu i jakość świadczonych usług stomatologicznych. Do oferty wprowadzono 32 nowe usługi z zakresu profilaktyki, stomatologii zachowawczej, estetycznej, endodoncji oraz diagnostyki RTG tj.:
Nowe usługi: leczenie nadwrażliwości Seal-Protect, onlay/inlay porcelanowy, leczenie zakrzywionych/zobliterowanych kanałów, usunięcie zębniaków, leczenie powikłań i znajdowanie dodatkowych kanałów, powtórne leczenie endodontyczne, usunięcie złamanego narzędzia, zamknięcie perforacji w kanale, korony pełnoceramiczne/teleskopowe, wkład Rheina, usunięcie pozostałości korzeniowej, chirurgiczne wydłużenie korony, hemisekcja, usunięcie torbieli, plastyka tkanek miękkich, plastyka tkanek twardych, bio-oss, odsłonięcie zęba zatrzymanego, usunięcie naddziąślaka, usunięcie granuloma fissuratum, biogran, regeneracja wyrostka, regeneracja kości, korona na implancie, proteza całkowita na lokatorach, zabieg płatowy, szynowanie za ząb, wydłużanie korony zęba-perio, plastyka wędzidełka, zdjęcie panoramiczne, zdjęcie cefalometryczne, zdjęcie na płytkę zgryzową,
Ulepszone usługi: porada lekarska, przegląd profilaktyczny, piaskowanie, scaling, higienizacja, wypełnienie zęba, rekonstrukcja korony zęba, licowanie zęba, licówka porcelanowa, leczenie kanałowe, korony porcelanowe/metalowe/lane licowane, wkład koronowo-korzeniowy, most adhezyjny na włóknie szklanym, proteza szkieletowa/akrylowa, szynoproteza, odbudowa protetyczna pod koronę, szyna relaksacyjna(twarda/miękka), szynowanie, usunięcie zęba (z separacją korzeni), operacyjne zamknięcie kom. ustno-zatokowej, podcięcie wędzidełka, rootplanning przy chorobach przyzębia, kiretaż

Poprzez wdrożenie inwestycji, usługi charakteryzują się dokładną diagnostyką, wysoką precyzją, znacznym zwiększeniem skuteczność badania, czy zabiegu, minimalizacją skutków ubocznych i bólu oraz brakiem konieczności ewentualnego powtórzenia zabiegu w przyszłości. Zakup nowoczesnych urządzeń, w tym: RTG umożliwia wykonywanie zdjęć bezpośrednio na miejscu, bez konieczności odsyłania pacjenta do innej placówki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl