Nasz sprzęt

  • System CEREC CAD/CAM
  • Sprzęt do Sedacji wziewnej
  • Unity
  • Sprzęt RTG
  • Mikroskopy i lupy
  • Mikromotor Endodontyczny
  • Air Flow Master
  • Automatyczny mieszalnik mas
  • AUTOKLAWY
  • Skaler wolnostojący EMS